Psychologen

Psychologen overzicht

Hieronder treft u in willekeurige volgorde de aangesloten psychologen aan. Alle psychologen zijn zelfstandig gevestigd met een eigen praktijk. Er is onderscheid gemaakt tussen de GBGGZ (Generalistische Basis GGZ) en de GGGZ (Gespecialiceerde GGZ) De psychologen die werken binnen de GBGGZ zijn over het algemeen GZ-psychologen en degenen die werken binnen de GGGZ zijn over het algemeen Psycho-therapeuten. Binnen de GGGZ wordt over het algemeen gewerkt met problematiek die langduriger zorg vraagt. (vroeger was het onderscheid: 1e lijn voor kortdurende zorg en 2e lijn voor langduriger zorg)