Voor verwijzers

Algemeen en kwaliteit

De psychologen/psychotherapeuten die op deze website vermeld worden zijn allen GZ-psycholoog/psychotherapeut of klinisch psycholoog en zelfstandig gevestigd.

Alle psychologen zijn lid van de LVVP, een beroepsvereniging waarbij herregistratie/visitatie vereist is, zodat de kwaliteit gewaarborgd is en blijft.

Verwijzing

Op deze site staan psychologen vermeld die in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) werken en psychologen/psychotherapeuten die in de Gespecialiseerde GGZ werken.

Elke patiënt die psychische problemen heeft en daarbij geholpen wil worden kan bij één van onze leden terecht en kan dus verwezen worden. Wanneer verwacht wordt dat er behandeling nodig is in ongeveer minder dan 10 sessies (met een eventuele uitloop) dan is een verwijzing naar de GBGGZ voor de hand liggend en wanneer verwacht wordt dat er een langduriger behandeling nodig is, is een verwijzing naar de GGGZ nodig.

Wellicht ten overvloede kunt u de voorwaarden waaraan een verwijzing moet voldoen lezen.

klik hier

Voor een praktisch verwijsformulier klik hier.

Vergoeding

De hoogte van de vergoeding hangt af van:

  • De problematiek (aanpassingsstoornissen, werkproblemen en relatieproblemen) worden niet vergoed.
  • Hoe de cliënt verzekerd is (bijv. Bijv. bij een budgetpolis kan de cliënt niet overal terecht)

Of de betreffende psycholoog/psychotherapeut een contract heeft met de betreffende verzekeraar. (restitutiepolis 100% vergoed en naturapolis 60-75% vergoed bij niet gecontracteerde zorgverleners)
Ons advies is dit zelf door patiënt (eventueel met behulp van zorgverlener) te laten uitzoeken.

Wachttijden

Helaas hebben we allemaal te maken met wachtlijsten. Deze wachtlijsten worden ongeveer per maand bijgehouden op de home-pagina van de website van de betreffende psycholoog/psychotherapeut.


Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem direct contact met één van ons.