Voor cliënten

Samenwerkende Psychologen

U zoekt een psycholoog: wat nu?

U bent op deze site gekomen omdat u interesse heeft in psychologische hulpverlening. Misschien heeft u of iemand in uw naaste omgeving wel therapie nodig. Om u te wegwijs te maken in het veld van diverse therapeuten kunt u hieronder lezen bij welke soort therapeut u het beste in therapie kunt gaan.


0
Aangesloten psychologen

Uw huisarts is dé persoon die beslist of u een indicatie heeft voor een Basistraject bij een psycholoog of een Specialistisch traject. Het verschil is in hoofdlijnen dat u in aanmerking komt voor een traject binnen de GBGGZ als uw psychische klachten behandeld kunnen worden in ongeveer 10 sessies, met een mogelijkheid tot uitloop. De psycholoog die hiervoor is opgeleid is de GZ-psycholoog.  Wanneer uw klachten volgens richtlijnen een meer langdurige psychotherapeutische behandeling nodig hebben gericht op persoonlijkheidsverandering en/of het al bij aanvang duidelijk is dat het een langdurig traject zal gaan worden, bent u meer op uw plek bij een daarvoor opgeleid psychotherapeut in de Specialistische GGZ. U huisarts schrijft u vervolgens een juiste doorverwijzing.

Als u weet welke doorverwijzing u heeft gekregen kunt u al gerichter op zoek naar een therapeut. Het is belangrijk dat u zich veilig en professioneel behandeld voelt bij uw therapeut. BIG geregistreerde GZ psychologen en Psychotherapeuten zijn verbonden aan beroepscodes en bij hen kunt u vertrouwen op een professionele, op wetenschap gefundeerde behandeling. Via de links naar de verschillende therapeuten kunt u een idee krijgen van de soort therapie die de therapeut doet en of u een ‘goed’ gevoel heeft bij hem of haar. Misschien is wachttijd belangrijk en laat u zich hierdoor leiden.

Als u een keuze heeft gemaakt voor een behandelaar is het belangrijk dat u onderzoekt via uw verzekeraar of de behandeling vergoed wordt en hoeveel. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de problematiek en of uw behandelaar een contract heeft met uw verzekeraar.

Als u gekozen heeft bij wie u graag in behandeling wil komen, kunt u via de betreffende website informatie krijgen over wachttijden en aanmeldprocedures.

De wachttijden zijn helaas erg lang in de geestelijke gezondheidszorg. Zolang u nog aan het wachten bent op een intake kunt u het beste in overleg met uw huisarts beslissen of u een ondersteuning nodig heeft ter overbrugging van de wachttijd. Dit kan de huisarts zelf zijn, of een praktijkondersteuner (POHGGZ) of een maatschappelijk werker.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem direct contact op met één van ons.